Hypnose - en nem vej.

Da mange er uvidende om hvad hypnose er, kommer herunder en beskrivelse af dette. 

Hypnose er oprindeligt en betegnelse, der er afledt fra det græske udtryk, hypnos, der frit oversat til dansk betyder søvn. Det er dog ikke just den mest retvisende betegnelse, da en hypnose ikke er lig en decideret søvntilstand, men derimod vil en tilstand af dyb afslapning kunne beskrive det bedre. Skal man sammenligne hypnose med noget, så kan det bedst sammenlignes med den tilstand, du befinder dig i, lige inden du falder i søvn, eller den grad af afslapning du oplever, når du ligger i sofaen og dagdrømmer.

 

Mere åben overfor udefrakommende forslag i hypnosetilstand

Det specielle ved denne tilstand er, at vi som mennesker er mere åbne overfor udefrakommende forslag sammenlignet med vor normale tilstand. Det kræves dog, at de lever op til vores grundlæggende sikkerhedsmæssige, etiske og moralske grundopfattelser. Derfor vil du ikke være modtagelig for forslag, som du ikke er enig i, du vil altså lave en mental blokering. I professionel sammenhæng kaldes disse forslag for hypnotiske suggestioner, der naturligvis er afledt af det engelsk udtryk; suggestions.

 

Når du er i hypnose er der mulighed for at arbejde med din underbevidsthed ved hjælp af de føromtalte hypnotiske suggestioner. Den særlige fordel ved en hypnosebehandling er, at man er særdeles fokuseret i hypnosetilstanden, hvilket har den effekt, at et typisk behandlingsforløb med hypnosebehandling er meget korte sammenlignet med andre, mere traditionelle former for behandling og terapi.

 

Du befinder dig naturligt i en hypnosetilstand på dagligt basis

Der er mange, der tror, at hypnose er en tilstand, der kun kan opnås med hjælp fra en professionel hypnotisør. Det er ikke rigtigt, for hypnose er en tilstand, som du helt naturligt befinder dig i flere gange på dagligt basis. Derfor er der heller intet mystisk eller dramatisk ved at blive hypnotiseret, hvorfor der ikke er noget at frygte -  og langt de fleste er desuden også modtagelige overfor hypnose. Det er dog vigtigt at understrege, at det kun virker, hvis du selv er villig til at blive hypnotiseret.

Der er ingen, der kan hypnotiseres mod deres vilje og det er kun de personer, der følger hypnotisørens forslag, som opnår den omtalte hypnosetilstand. Det skal desuden også understreges, at du ikke falder i søvn, når du bliver hypnotiseret og derfor kan du også følge med i alt, hvad der foregår - du er derimod blot i en meget afslappet og rolig tilstand. Det er dog ikke den afslappende tilstand, der er målet, men derimod midlet til at opnå dét, som du gerne vil opnå. En behandling kan også altid afbrydes, hvis du føler dig utilpas eller ikke ønsker at fortsætte.

Målet med en hypnose er primært at påvirke din underbevidsthed, så den samarbejder med din bevidsthed. Din underbevidsthed kan modarbejde din bevidsthed, hvilket blandt andet kommer til udtryk, hvis du er bange for en bestemt situation eller hvis du er psykisk ude af balance - i en sådan sammenhæng vil din underbevidsthed være stærkest, og derfor vil det heller ikke være nok blot at være viljestærk.