Det er vigtigt at forstå, at der er forskel på hypnose og hypnoterapi. Hypnose er en tilstand, hvor du slapper dybt af, og denne tilstand kan jeg som professionel hypnotisør hjælpe dig med at opnå. 

 

Hypnoterapi handler derimod om noget helt andet. Som hypnoterapeut har jeg til opgave, at tilføje et terapeutisk aspekt til hypnosen. I forbindelse med hypnoterapi findes der et væld af værktøjer, jeg kan tages i anvendelse, men ét af de mest almindelige er, at jeg som hypnoterapeut fører dig tidsmæssigt tilbage til en tidligere hændelse, som på en eller anden vis har givet konsekvenser for din hverdag. Her vil du blive afklaret med situationen, og få tilført de ressourcer du har brug for, herunder nogle positive forslag til en ny hverdag. En cocktail af værktøjer vil altså gøre, at du vil få en helt normal tilgang til tingene, og opleve en mere positiv hverdag.

 

Hypnoterapi handler i høj grad om arbejdet med forslag, som i professionel sammenhæng kaldes for hypnotiske suggestioner samt redskaber fra f.eks. gestalt- eller indre-barn-terapi såvel som reframing teknikker, regression og progression. Hypnoterapi har vist sig at være uhyre effektiv i et væld af forskellige sammenhænge, endog i høj grad i forbindelse med ændring af gamle vaner, fastlåste holdninger samt behandling af uønskede følelser og adfærdsmønstre.

 

Regression til et traume eller deslige

Et meget hyppigt anvendt form for hypnoterapi er regression, der handler om tilbagevenden til et traume eller deslige, og det behøves ikke at være noget, særlig stort, men på et tidligere tidspunkt i dit liv, har det haft stor betydning. Når dette tidspunkt er fundet, giver det mulighed for at lave en afreaktion/korrektion af de oplevede fortrængte følelser, som på den ene eller anden måde er med til at forme din dagligdag på negativ vis. Det hjælper dig til hurtigt og effektivt at slippe for et traume - det kan nærmest beskrives som en bro mellem fortid og nutid, som er nem at gå over.

 

Grunden til, at dette bliver muligt gennem hypnoterapi er, at du i hypnosetilstanden vil opleve, at din hukommelse forøges på markant vis - din opmærksomhed skærpes op til 2000 gange. Det vil blandt andet give dig mulighed for at huske noget, som du tidligere har oplevet, men som med tiden er gået i glemmebogen. Det er - med andre ord - fortrængte erindringer og minder, der kan bringes tilbage til din bevidsthed, og det er disse erindringer og minder, som skal bruges til den hypnoterapeutiske behandling, hvilket skal sørge for, at der opnåes en ny og bedre forståelse for den respektive oplevelse, hvilket kan have det resultat, at en generende følelse ophører.

 

En session med hypnoterapi foregår typisk ved at du og jeg har en samtale, hvor problemet afdækkes. En samtale hvor du giver udtryk for, hvordan du i stedet ønsker at have det, og hvad der eventuelt kan være med til at forhindre dig i at nå dit mål. Derefter går vi over til selve den hypnoterapeutiske del, hvor jeg bruger dine input, til at guide dig vej, så du selv løser problemet. Hele hemmeligheden er, at dit underbevidste sind skaber en forandring, og ingen andre i hele verdenen end dig selv kan gøre dette - jeg hjælper bare på rette vej.